יוסף פפר (פרפל)
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: טורצ`ין
נמלט מהגטו ליערות, הצטרף לפרטיזנים ועסק בעיקר בחבלה. השתתף בקרבות רבים ובמבצעי-נקם נגד משתפי הפעולה עם הגרמנים. הצליח לשבות גרמני והביאו לבסיס הפרטיזני. השתתף בפיצוץ גשר שעל הכביש הראשי המוליך לעיר לוצק (Lutsk). בשוב יחידתו מהפעולה הם נתקלו באוקראינים לאומנים מאירגון ה"בנדרובצים" והתפתח קרב בין שני הצדדים, יוסף פגע באחדים מהם ואף רדף אחריהם כשהם נמלטו לחנות סמוכה. עקב מעצור שחל בתת המקלע שלו לא יכול היה להמשיך לירות, באותו רגע נפגע מכדורי האוייב בחזהו והתמוטט. לפני מותו עודד את חבריו הפרטיזנים להמשיך וללחום. יוסף הומלץ להענקת אות הצטיינות לאחר מותו.
עיסוק:
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון: לא צוין
יחידה: גדוד סובורוב
דרגה: טוראי
תפקיד: חבלן
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות פולסיה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Dec 18 1943
מקום המוות: כביש לוצק
סיבת המוות: נפל בקרב
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים היהודים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרנטשטין יחיאל-כהנוביץ` משה – לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם, תשכ"ה – 1965.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites