מנדל מיקלישנסקי
ארץ לידה: רוסיה
עיר לידה: וילנה
נמלט מגטו וילנה (Vilnius) ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנים נגד הגרמנים. השתתף בקרבות ובפעולות חבלה - ניתוק קווי טלפון, הצתת גשרים ומתקנים צבאיים שונים. בשובו עם קבוצתו מפעולה נקלע למארב גרמני ובחילופי האש בין הצדדים נפגע מנדל ושניים מחבריו מירי הכוחות האוייב ונפלו חלל.
עיסוק:
תנועה / ארגון: פועלי ציון
מחתרת / ארגון: לא צוין
יחידה: גדוד לנצחון (זא פוביידו)
דרגה: טוראי
תפקיד: לוחם
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות: Aug 2 1944
מקום המוות: רקליסק
סיבת המוות: נפל קרב
ביבליוגרפיה
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא – ספר הפרטיזנים היהודים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`). * גרנטשטיין יחיאל-כהנוביץ` משה – לכסיקון הגבורה, כרכים א-ב, הוצאת יד ושם, תשכ"ה – 1965. * לזר-ליטאי חיים – חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים, 1988. * דווארזשעצקי מארק – ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites