אנטולי, נפתלי קרקובסקי טולקה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: וילנה
מתייחס למשפחה של "המגיד מוילנה". לפני פרוץ המלחמה עם הגרמנים למד בגימנסיה "תושיה" לאחר הכיבוש הגרמני נכלא עם משפחתו בגיטו. בגיטו הצטרף למחתרת של הפ.פ.או ובהמשך יצא ליער והצטרף לפרטיזנים. אחרי המלחמה למד והוסמך לרופא. עלה ארצה בשנת 1955. עבד במקצועו בבתי חולים בארץ ובחו"ל וכפרופסור באוניברסיטת תל אביב.
עיסוק: תלמיד
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד לנצחון (זא פוביידו)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ליטא
אזור הלחימה: יערות רודניקי
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת ופרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
קרקובסקי אנטולי, נפתלי

* דווארזשעצקי מארק - ירושלים דליטא אין קאמף און אומקום, הוצאת יידישער פאלקספארבאנד אין פראנקרייך, 1948.
* דרור צבי - קבוצת המאבק השנייה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד.
* לזר-ליטאי חיים - חורבן ומרד, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפארטיזנים, 1988.
* רינדזיונסקי אלכסנדר - חורבן וילנה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1987.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites