משה קון
יצא ליער מגטו ביאליסטוק (Bialystok) בראשית פברואר 1943. לחם בשורות הקבוצה שמפקדה היה אליהו באומץ.
מנחם קון
סוחר מוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו ורשה. נרתם לפעילות ציבורית בגטו. מפעילי י.ס.א. (יידישע סאציאלע אליינהילף). תמך במפעל התיעוד של עמנואל רינגלבלום. מנאמני תנועת הנוער היהודית. נפל בימי מרד אפריל 1943 בגטו.
סטניסלב קון
מהלוחמים במרד טרבלינקה (Treblinka). לא ידועים פרטים נוספים אודותיו.
אהרון קון
קומוניסט מוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו המקומי. מפעילי הגוש האנטי - פשיסטי בגטו. נפל בהתנגשות עם המשטרה הגרמנית.
חיים קון
קון חיים

יצא ליער ונלחם במסגרת של פרטיזנים יהודים ביערות שבסביבות ביאליסטוק. ביער שימש כמאייר לעתון "פאראויס" שהוציאה היחידה. העתון הופיע ב- 3 שפות (אידיש, פולנית וביילורוסית) והייתה לו השפעה מחסנת נגד התעמולה הנאצית.
יעקב קון
גארו קון - כהן
היה בהכשרה בקיבוץ "עקיבא" בעיר ביילסק (BIELSK). לאחר פרוץ המלחמה הגיע לביאליסטוק (BIALYSTOK). כשהגרמנים כבשו את העיר נכלא בגיטו המקומי והצטרף לקיבוץ "תל - חי". היה חבר במחתרת האטינאצית, השתתף במרד בגיטו ונפל בקרב.
יוליוש קון (קונר) יולק
עבר הכשרה צבאית פרטיזנית בברה"מ במסגרת יחידת צבא פולנית. הוצנח בעורף האוייב בשטחי פולין הכבושה. עמד בראש יחידה פרטיזנית שלחמה בגרמנים.
פיוטר קונדוב
לידיה קונדרטובסקאיה ארקדיבנה
חטיבת צ'קאלוב; גדוד זה סוב. בלרוס 4
אליה קונה
משה קונה
אנה קונה (שוסטר) לבובנה
חטיבת פרונזה 18
ינקל קונוביץ' מוטילביץ'
סובטינצי; חטיבת לנינסקי קומסומול; גדוד איבנוב
יודל קונוביץ' פייסחוביץ'
יוסיף קונוביץ' מוטולביץ'
חטיבת לנינסקי קומסומול; גדוד מטרוסוב
זלדה קונוביץ' לזרובנה
לייזר קונוטובסקי
שעיה קונוניץ`
יליזבטה קונוניק דוידובנה
דויד קונוניק יפימוביץ'
מריה קונוננקו
אברם קונופניי יוסיפוביץ'
סולומון קונופקה מויסייביץ'
חטיבת וורושילוב; גדוד קלינין
מויסיי קונופקה סולומונוביץ'
חטיבת וורושילוב; גדוד קלינין
יודל קונופקו לייבוביץ'
אליה קונופקו יוסלביץ'
סוניה קונופקו יודלבנה
ריבה קונופקו יודלבנה
רחיל קונופקו ינקלביץ'
מיניה קונופקו יודלבנה
לובה קונופקו גירשבנה
גירש קונופקו יפימוביץ'
גניה קונופקו יודלבנה
גניה קונופקו יפימובנה
משה קונופקו
היה כלוא בגטו לידה (Lida) כשהגיעו הידיעות על הפעילות הפרטיזנית ברח עם אביו ליערות והצטרף ללחימה נגד הגרמנים. לאחר שחרור האזור על ידי הצבא הסובייטי גוייס לשורותיו והמשיך במלחמה. נפל בקרב.
גריגורי קונוקובסקי דוידוביץ'
חטיבת קויבישב; גדוד אורג'וניקידזה
שולום קונטורוביץ' שרולביץ'
חטיבת פרונזה 18; מחסן חטיבה
שלמה קונטורוביץ' רובינוביץ'
חטיבת קירוב; גדוד אורג'וניקידזה
אידה קונטורוביץ' שרולבנה
חטיבת פרונזה 18; מחסן חטיבה
ינה קונטורוביץ' ליפוביץ'
חטיבת פרונזה 18; גדוד קוטוזוב
יעקב קוניוחובסקי גוטליבוביץ'
חטיבת לנינסקי קומסומול; גדוד קוטובסקי
מקס קוניוך חיימוביץ'
קוניוכובסקי
נפל בשעת כריתת עמודי-טלפון בקו וילנה-לידה
בנימין קוניוכובסקי
לאחר שברח מהגטו בעיר מולדתו נדד והגיע ליערות רודניקי שם הצטרף ליחידת פרטיזנים לוחמת. השתתף במספר פעולות שביצעה יחידתו במלחמה נגד הגרמנים. נפגע ממוקש שהוטמן בעמוד טלפון בעת שניסר את העמוד ועמו נפגעו גם שניים מחבריו.
משה קוניוכובסקי
חבר במחתרת האנטינאצית בגטו קובנה (Kaunas). בחודש אפריל 1944 גדלה הסכנה שהגרמנים יגלו את הנשק החבוי בגטו. משה, יחד עם נינה פינקלשטיין, הבריח אותו מהגטו למחבוא אחר בעיר קובנה.
לא ידוע קונייצפולר
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו צ`נסטוחוב (Czestochowa). חבר המחתרת הלוחמת בגטו. ממנהלי המחלקה הטכנית של המחתרת בגטו, אשר עסקה בייצור עצמי של רימונים עבור המחתרת. גורלו אינו ידוע.
מיכייל קונין-יקושנקו פטרוביץ'
חטיבת קירוב; גדוד פרונזה
אהרון קונינסקי
חבר "פע"צ צ.ס." מוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו. מפעילי "צנטוס" בגטו. מנהל בית היתומים ברחוב מילנה בגטו. בימי האקציה הגדולה נשאר עם הילדים. הובל לאומשלאגפלאץ ומשם למחנה המוות טרבלינקה (Treblinka). ניספה.
מיכאל קוניסקי (קוניצקי)
עבר הכשרה ללחימה בעורף האוייב בברית המועצות, לאחר מכן הוצנח בשטחי ליטא ונלחם בנאצים.נפל בקרב.
מויסיי קוניצה מיירוביץ'
חטיבת פוביידה; גדוד פוביידה
רבקה קוניצה
בעת הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו סלונים (Slonim). ברחה מהגטו ליערות והצטרפה לפרטיזנים. נדקרה למוות בידי פרטיזן רוסי.
לזר קוניק דנילוביץ'
אננצ'יצי חטיבת דיאדיא קוליה; גדוד סטלין
ילנה קוניק גאורגייבנה
מאט קוניק
היה במחנה משפחתי ליד יחידת מיסיורה ביערות סבוריצביץ. נרצח ע"י אנשי ולאסוב
גריגורי קוניקובסקי דוידוביץ'
חטיבת לנין; גדוד קוטוזוב
לא ידוע קונלן
גדוד רוגצ'ב 1
פינחס קונסטנטינובסקי פינקלה
כשהגרמנים כבשו את עיר הולדתו ברצלב (Bratslav) הוא נכלא בגטו המקומי, יחד עם בני משפחתו. כעבור מספר חודשים נשלח למחנה פצ`ורה (Pechora) ומשם הועבר למחנה בברצלב. באביב 1943 ברח עם אחותו רול (Rul) מהמחנה, פגש ביער פרטיזנים, אך הם סירבו לקבל אותו אליהם. פינקלה חזר למחנה ושם אירגן קבוצת צעירים כדי לנקום בנאצים. בעקבות הלשנה פינקלה וחבריו נאסרו על ידי הגרמנים, והוא נחקר בעינויים. שבועיים לפני שחרור העיר על ידי הצבא האדום הוא הוצא להורג בייסורים.
הנריך קונסטנטינובסקי
חנה קונסקבלסקאיה נוחימובנה
מאשה קונסקבלסקאיה יקובובנה
יהודה קונסקי
בנו של חייט משדלץ (Siedlce). חניך גימנסיית "תרבות" בעירו. פעיל בקן "גורדוניה". סמוך לפרוץ המלחמה עבר עם משפחתו לוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו ורשה. עם הקמת מחתרת האי"ל הצטרף לפלוגה הלוחמת של "גורדוניה" וזמן מה פיקד עליה. כחודש לפני פרוץ מרד אפריל 1943 בגטו נתפס ע"י הגרמנים בעת מו"מ לרכישת נשק. נרצח בעינויים קשים.
יוסף קונפורטס
נחום קוס
חבר "הנוער הציוני" מוורשה (Warszawa). עם פרוץ המלחמה עבר לוילנה (Vilnius). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו וילנה. חבר המחתרת הלוחמת בגטו. הצטיין בגניבת נשק ובהברחתו אל המחתרת. יצא בשליחות המחתרת, ובדרך נתפס ונרצח ע"י הגרמנים.
בסיה קוסובסקאיה
בסטרינו חטיבת פונומרנקו; גדוד סוב. בלרוס
יעקב קוסובסקי מיירוביץ'
נאום קוסובסקי מיירוביץ'
מיכייל קוסובסקי איסאקוביץ'
מטה סיקורסקי; גדוד שצ'ורס
לייזר קוסובסקי אברמוביץ'
וולדימיר קוסובסקי מויסייביץ'
חטיבת דובוב; גדוד 13
מציג תוצאות 12951 - 13020 מתוך 16046

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites