מיכאל קוסובסקי
ברח מגטו סלונים (Slonim) ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הגרמנים. אחרי שהאיזור שוחרר גוייס לצבא הסובייטי והמשיך להילחם. נפל בקרב.
ציקו קוסובר נוסוביץ'
לייבה קוסובר שימונוביץ'
יצחק קוסובר
בפרוץ המלחמה, ב- 22 ביוני 1941, ניסה לברוח מזרחה לברית המועצות, אך לא הצליח. בשובו לעיר מולדתו נכלא בגטו המקומי. הוגלה למחנה עבודה בדבורץ (Dvorets), שם הועבד בעבודת כפייה קשה. ברח מהמחנה עם שניים מחבריו ושב לגטו ברוביז`ביץ (Rubazevichi). בעת חיסול הגטו הסתתר במחבוא ולאחר מכן ברח ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית. בקיץ 1943 עבר ליחידה של ביילסקי. כשהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום גוייס לשורותיו והמשיך ללחום בגרמנים עד למיגורם הסופי. עלה ארצה בשנת 1948.
יוסף קוסובר
משה קוסובר
אהרון קוסוי
זליק קוסט סמנוביץ'
חטיבת קירוב; גדוד אורג'וניקידזה
דורה קוסטאנקו איסאקובנה
וולודוטה, כפר
מקסים קוסטביץ' ונקלביץ'
חטיבת סטלין; גדוד צ'פייב
מיכייל קוסטיליאנץ יוסלביץ'
חטיבת פונומרנקו; גדוד דמיטרוב
ירחמיאל קוסטין
מפעילי ה"בונד" בגטו ביאליסטוק (Bialystok). היה חבר במחתרת הגטו ונציג תנועתו במפקדת המרד. נפל בקרב ביום המרד.
ירחמיאל קוסטין
איליה קוסטליאנץ יוסלביץ'
חטיבת פונומרנקו; גדוד דמיטרוב
גלינה קוסטליאנץ אברמובנה
חיים קוסטנוביץ' סולומונוביץ'
ליובאן חטיבת צ'קאלוב; חטיבת גרומוב
יוסיף קוסטנוביץ' אלקונוביץ'
חטיבת פונומרנקו; גדוד גורבצ'ב
ג'ניה קוסטנוביץ' אושרוביץ'
חטיבת ברגין; גדוד זסלונוב
דורה קוסטנוביץ' בוריסובנה
ליובאן חטיבת קירוב 100; מטה חטיבה
אלטר קוסטנוביץ' אברמוביץ'
פוהוסט חטיבת בראגין; גדוד גסטלו
יעקב קוסטרול גירשביץ'
חטיבת ז'ליזניאק; גדוד 5
יוסיף קוסיבר מורדוכוביץ'
זליק קוסיי אישמונוביץ'
דיאטלובו (ייתכן ז'טל במאגר) חטיבת קירוב; אורג'וניקידזה
סולומון קוסין איליץ'
חטיבה ביילורוסקאיה 4; גדוד 6
לובה קוסינסקאיה דוידובנה
גדוד קלינין
פריידה קוסיק דונובנה
חטיבת זה סוב. בלרוס; גדוד קוטוזוב
אהרן קוסיק
היה בגטו פינסק. הצטרף ליחידה, גם היא מאזור פינסק. נפל בהיותו בן 28
אהרון קוסיק
בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגטו בפינסק (Pinsk), ברח מהגטו ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית. השתתף בקרבות, נפצע בכפר אלמני (Almane) נצמד לעמדתו והמשיך להמטיר אש על התוקפים, אך כשכוחותיו תשו נתפס על ידי האוקראינים שהמיתוהו בעינויים.
יקותיאל קוסמאי קושה
עם הכיבוש הגרמני נרצחו מיד הוריו ויקותיאל גורש למחנה עבודה. בינואר 1943 נמלט מהמחנה יחד עם אחרים בבריחה שאורגנה על ידי הירש פוססורסקי, הגיע ליערות והצטרף לפרטיזנים. השתתף בפעולות קרביות ובתוך זה בהתקפה על מתחם המשטרה בהנצביץ` (Gantsevichi). מילא תפקידי סיור ומודיעין ובהמשך צורף ליחידה מובחרת בגדוד "לאזו". נפל בקרב.
סוניה קוסמאיביץ' אברמובנה
אליאש קוספרשטיין קושלביץ'
לייזר קוספרשטיין אלביץ'
ינקל קוסצביץ' מורדוכוביץ'
דויד קוסקו איזראילביץ'
חטיבת וורושילוב; קבוצת מטה
לא ידוע קוּסקוֹ
משפחת פחחים. בימי הכיבוש הגרמני נכלאו בני המשפחה בגטו ורשה (Warszawa). המשפחה עמדה בראש ההתארגנות של קבוצת מחתרת מזויינת מבית המלאכה "האמר" שבגטו. קבוצה זו, יחד עם קבוצת מחתרת נוספת, פעלה באופן עצמאי.
אלכסנדר קוסקובסקי
עלה ארצה בשנות ה- 90`.
לב קוסקין
איסאק קוסקין
קיילה קופאנסקה
ברחה מלידה ב1942 והמטרפה ליחידה. השתתפה בקרבות לפי בקשתה. נהרגה מידי "פולנים לבנים" ליד בראנוביץ.
מויסיי קופוטניקוב אברמוביץ'
בויאניץ' חטיבת פונומרנקו; גדוד סלניצקי
בוריס קופולד מויסייביץ'
ברוך קופולד
בוגר בית ספר עממי עברי "תרבות". כשהאיזור נשלט על ידי הסובייטים התמחה בהנהלת חשבונות ועבד במקצוע זה עד לכיבוש הגרמני.
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגיטו בעיירת מולדתו עד לסוף שנת 1942. בתחילת שנת 1943 הועבר על ידי הגרמנים ללידה. ביוני של אותה שנה ברח מלידה ליערות, הצטרף לפרטיזנים ולחם בגרמנים עד שהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום.
בתום המלחמה עשה את דרכו לפולין ומשם לאוסטריה ואיטליה ומשם עלה ארצה כמעפיל באניה "דב הוז".
סוניה קופוליאן אברמובנה
שייבה קופיט
ריטה קופיט
רגינה קופיטו ברקובנה
חטיבת וו אימיה רודיני; גדוד ז'וקןב
בוריס קופיטין
סימה קופיטקין מיירובנה
חטיבת פרחומנקו; גדוד קירוב
סוניה קופיטקינה יעקובלבנה
חטיבת פרחומנקו; גדוד קירוב
גנריך קופיל גריגוריביץ'
חטיבת פרונזה 18; פרונזה
ישראל קופילאנסקי
בעת חיסול הגטו בקובנה (Kaunas), ביולי 1944, נתפס כשהוא מסתתר בבונקר, נלקח עם אחרוני היהודים ונכלא בקרון רכבת שהוביל את האנשים למחנות בגרמניה. פרץ פתח בקרון דרכו קפצו אחדים מחבריו החוצה. השומרים הגרמנים פתחו באש על הנמלטים, ישראל חיפה עליהם באקדח שהיה ברשותו ונשאר בעמדתו עד שנפגע ומת.
וולדימיר קופילביץ' פטרוביץ'
סטנקובו, כפר חטיבת רוקוסובסקי; גדוד צ'קאלוב
אלה קופילביץ' סמנוביץ'
חצקל קופילביץ' חנוחוביץ'
חטיבת א. נבסקי
פייגל קופילביץ'
נתפסה חיה בידי הגרמנים. סירבה לגלות בחקירה מי מספק מזון לפרטיזנים היהודים כדי לא להמיט אסון על האיכרים שבסביבה. עמדה בגבורה בעינוייה עד שהוכרעה למוות. הכפריים העריצוה על כך ולאחר מותה הוציאו את גופתה, הביאוה לכפר וקברוה בבית העלמין הכפרי. מאז עולים כפריים אל קברה, שנתקדש בעיניהם.
מומה קופילוביץ אנטק
בזמן הכיבוש הגרמני נכלא בגטו ברנוביץ` (Baranovichi). בגטו היה ממארגני המחתרת האנטינאצית, חבר בוועד המחתרת וממונה על רכישה וריכוז נשק. צידד ביציאה מהגטו ליערות ומשם ללחום בגרמנים. לאחר שנסיון ההתקוממות בגטו נכשל ברח, יחד עם 10 יהודים, מהגטו והצטרף לקבוצת פרטיזנים יהודים שברחו ממחנה הנצביץ` (Gantsevichi). נפל בקרב כשהיה בדרכו עם קבוצת לוחמים שהופנתה להסתפח ליחידה פרטיזנית רוסית.
זוסמן קופילוביץ זוסקה
בוגר בית ספר תיכון עברי בעיר קובנה (KAUNAS). כשהגרמנים כבשו את עיר הולדתו נכלא בגיטו המקומי. זוסמן השיג אקדח והתכונן לברוח מהגיטו, אך לא הצליח להגשים את תכניתו זו. בעת חיסול הגיטו (יולי 1944) הסתתר במלינה, אולם זו נתגלתה על ידי הגרמנים והם פוצצו אותה על כל יושביה, ובתוכם גם זוסמן.
יודה קופילוביץ' חיימוביץ'
חוטנצ'יצי, כפר
אידל-דוד קופילוביץ'
נפל בשורות הפרטיזנים בסביבת עיירתו
אברהם קופילוביץ'
עם ראשית השחיתות ברח ליער. השיג נשק והתקבל ליחידה.
נפל בקרב עם חיל המצב בעיירתו
בייניש קופילוביץ`
נלחם כפרטיזן, השתתף בפעולות קרביות נגד הגרמנים ומשתפי הפעולה עימם המקומיים. נפל בקרב.
יהודה קופילוביץ` יודל
נמלט בקבוצת צעירים מהגטו ליערות שהתארגנה ליחידה לוחמת יהודית פרטיזנית שמנתה 25 איש. למרות חימושם הדל אנשי הקבוצה יזמו פעולות קרביות והתמודדו עם כוחות אוייב גדולים מהם. נפל בקרב.
פייגה קופילוביץ` פייגל
ברחה מהגטו ליערות והצטרפה לפרטיזנים. נתפסה על ידי הגרמנים שחקרו אותה שתגלה מי הם הכפריים המשתפים פעולה עם הפרטיזנים. פייגה לא גילתה דבר והומתה בעינויים.
מנשה קופילוביץ` (קופלוביץ`)
היה כלוא בגטו גלובוקי (Glubokoye), ברח משם ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית. נפל בקרב עם הגרמנים בעת המצור על בסיסי הפרטיזנים בתאריך סמוך לשחרור האיזור על ידי הצבא הסובייטי.
ניוניה קופילניק
רכש נשק מהגרמנים. כשהגיעו הגרמנים לערוך חיפוש בביתו פגע בהם בכדורים ורימון. הוא קפץ אל המכונית הגרמנית ע"מ לברוח אך לא הצליח להתניע אותה. הגרמנים סחבוהו מת למחצה ברחובות העיר.
ניוניא קופילניק
בעת הכיבוש הגרמני עבד כנהג אצל הגרמנים. הצליח לגנוב נשק והסתירו בדירתו. כשהגרמנים באו לעצרו בביתו ירה בהם והרג שלושה מהם, ניצל את המהומה שקמה במקום ניסה להימלט, אך לא הצליח. נתפס על ידי הגרמנים נקשר לרכב שגרר אותו בחוצות העיר וכך הוציא את נשמתו.
אברהם קופינס ספירו
כשהגרמנים כבשו את יוון ברח (עם בני משפחתו) מאתונה (ATHENES) להרי הסביבה הצטרף לפרטיזנים ולחם נגד הגרמנים. בתום המלחמה, בעת מלחמת האזרחים ביוון, נעצר והוגלה לאפריקה באשמת שיתוף פעולה עם הפרטיזנים הקומוניסטים. כששוחרר מהגלות שב ליוון.
עלה ארצה כמעפיל בשנת 1947.
שרה קופינסקה
חניכת דרור. חברת אי"ל בגטו ביאליסטוק. נפלה במרד.
שרה קופינסקי
לפני פרוץ המלחמה בשנת 1939 היתה בהכשרה בקיבוץ בברנוביץ` (BARANOVICHI) לאחר שהאיזור נשלט על ידי הסובייטים עברה לריכוז החלוצי בוילנה (VILNIUS). כשהגרמנים כבשו את וילנה, בשנת 1941, עברה עם קבוצת חברים לגיטו בביאליסטוק (BIALYSTOK). בגיטו היתה חברה במחתרת, השתתפה במרד בגיטו ונפלה בקרב.
ולאדק קופינסקי
היה כבן 16 כשהצטרף לקבוצה המחתרתית "קבוצת 66" בגטו צ`נסטוחוב (Czestochowa). נתפס על ידי הגרמנים בהיותו מחוץ לגטו ועל אף היותו כבול התנפל על הז`נדרם הגרמני, הפילו ארצה. אך לא הצליח להמלט. הובא לבית הקברות היהודי והוצא להורג.
מציג תוצאות 13021 - 13090 מתוך 16046

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites