ולדימיר קיטלוב
שמעון קיידאנוב
ברח מהעיירה קוריניץ והצטרף ליחידה.עזר בהוצאת יהודים מגטו מידזאקוביץ. נפל בהתקיפו מארב גרמני בקרבת העיר ביזאן, אזור וילייקי.
לא ידוע קיידנוב
ברח מגיטו דולהינוב (DOLGINOVO) ליערות והצטרף לפרטיזנים. השתתף בקרבות רבים נגד הנאצים ועוזריהם. נפל בקרב.
בנייק קייזר, ד"ר
חבר "בית"ר" בוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני הצטרף למחתרת אצ"י. חבר בקבוצה שעסקה בהברחת נשק עבור המחתרת בגטו. ניספה.
שרה קייכמן
יוסף קייפמן
בוריס קייר ליפוביץ'
לייבה קיל גריגוריביץ'
זיאבקי חטיבת צ.ק. ק.פ.ב.ב.; גדוד דניסוב
לב קיל ברקוביץ'
חטיבת צ'פייב; גדוד פונומרנקו
בוריס קיל גריגוריביץ'
זיאבקי חטיבת צ.ק ק.פ.ב.ב.; גדוד דניסוב
משה קילון (קליין)
חבר במחתרת החלוצית. פעל מטעם תנועת "השומר הצעיר" בהברחת חברי תנועתו מערי השדה לבודפשט (BUDAPEST). נלכד ושולח למחנה באושויץ (AUSCHWITZ) ניצל. עלה ארצה. היה חבר בקיבוץ יסעור.
זינה קיליטניק
איסאק קיליקייבסקי
מויסיי קילס קידלוביץ'
פינחס קילרשטיין
יוסף קילשטיין
יפים קים
נפל בקרב בהיותו בסיור.
נתן (נוטה) קימלבלאט
קיבל "עיטור האומץ"
יצחק קימלבלאט
קיבל "עיטור האומץ"
נוטה קימלבלט
איסאק קימלבלט
זופיה קימלמן
פעילה במחתרת "הוועד היהודי הלאומי" בגטו ורשה (Warszawa).
מישקה קימסטץ
יליד אוקראינה. בתחילת מלחמת גרמניה-ברית המועצות, יוני 1941, נלחם בשורות הצבא האדום בחזית. נפל בשבי הגרמנים, נמלט מהשבי ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הנאצים. נפל בקרב.
פייבה קימקולקין פריימוביץ'
חטיבת דזרז'ינסקי; גדוד קוטובסקי
אסתר קינד
נמלטה מהגטו בסטויפץ (Stolbtsy) באוקטובר 1942 עם קבוצה של יוסף הרכבי שמנתה 19 איש, כולם חמושים בנשק חם. ביער שובצה בקבוצת הלוחמים הפעילים "השמיניה". נטלה חלק בקרבות רבים נגד הגרמנים ומשתפי הפעולה עימם.
מויסיי קינקולקין אליביץ'
חטיבת א. נבסקי; מטה חטיבה
משה - זלמן קינקולקין
עד לפרוץ המלחמה עבד עם אחיו זיידל בבית המלאכה המכני המשפחתי בעיירת הולדתו. בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו המקומי ומשם הוגלה למחנה עבודה בלידה (Lida). ברח מהמחנה ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנים נגד הגרמנים והצטיין בקרבות. אחרי שחרור האיזור על ידי הצבא האדום יצא מברית המועצות ועשה את דרכו לארץ ישראל כמעפיל באניה "לטרון". גורש לקפריסין ולאחר שחרורו משם התיישב בקרית טבעון. במלחמת השחרור גוייס לצה"ל נלחם ונפצע בשתי רגליו. לאחר החלמתו התעקש להמשיך לשרת ביחידה קרבית לוחמת. נלחם בגזרת משמר הירדן שם הפעיל מרגמה. נפל בקרב.
אנה קינקולקינה נאומובנה
ליאחוביצ'י חטיבת דובוב; גדוד 15
דויד קיסט מורדוכוביץ'
לייבה קיסין סמואילוביץ'
חטיבה ביילורוסית 4; גדוד 6
מריה קיסל ירייבנה
דויד קיסל רומנוביץ'
סמיון קיסל
יורי קיסלב מקסימוביץ'
חטיבת לנין; גדוד פרונזה
ורה קיסלבה לבובנה
חטיבת צ'קאלוב; גדוד קוטובסקי
גירשה קיסלוביץ' שלמוביץ'
גורישצ'ה חטיבת סטלין; גדוד סובורוב
בוריס קיסליוק
אברם קיסלמן יוסיפוביץ'
חטיבת גרישין 13
אפריים קיסלר איאוסלביץ'
קבוצת קירשנר
יואל קיסלר היחפן
מלוחמי האי"ל בגטו ביאליסטוק (Bialystok). מוכר בכינויו "היחפן". עסק בהברחת נשק עבור המחתרת בגטו. יצא ליערות והצטרף ליחידה הפרטיזנית בפיקודו של לפצ`ינסקי. מצא את מותו במהלך נסיון פירוק פצצה.
אפרים קיסלר בוריס
היה חבר המחתרת בגטו ביאליסטוק(Bialystok) והשתתף במרד הגטו. לאחר שהמרד דוכא ברח ליערות הסביבה והצטרף לגדוד הפרטיזני היהודי "קדימה" (פאראויס).
לא ידוע קיפר
ברח מהגרמנים ליערות והצטרף לקבוצה פרטיזנית יהודית שלחמה נגד הגרמנים והאוקראינים הלאומנים.
סופיה קירז חומובנה
איבנובו
מיכאל (בן יעקב) קירז`נר
מרדכי קירז`נר
מנוס קירז`נר
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו המקומי. נמלט מהגטו ליערות, הקים יחידה פרטיזנית מעורבת של צעירים יהודים ואוקראינים שמאוחר יותר השתלבה באוגדת "פיודורוב-רובנסקי". השתתף בקרבות רבים. נפל בקרב שניהלה יחידתו עם כנופייה אוקראינית לאומנית.
לייבל קירז`נר
קירז`נר לייבל

ברח מגיטו קוברין (KOBRYN) ליערות והצטרף לפרטיזנים. נפצע אנושות בחזהו בהתקפת פתע של כוחות האוייב, כשהיה עם קבוצת פרטיזנים שעשתה את דרכה ביערות, ומת מפצעיו.
מריה קירזון אברמובנה
חטיבת צ'פייב
שפסל קירזנר נובחוביץ'
ברזניאקי חטיבת מולוטוב; גדוד קלינין
מיכייל קירז'נר איסאקוביץ'
רחוביצ'י חטיבת בודני; גדוד וורושילוב
מיכייל קירז'נר סמנוביץ'
חטיבת קירוב; גדוד פטרוביץ'
ארון קירז'נר אייזיקוביץ'
מאנוס קירז'נר
יחד עם חבריו, יהודים ואוקראינים, הקים את היחידה האזורית ליד הכפר אוזרי, מחוז ויסצוק. אח"כ הצטרף לאיחוד פיודורוב.
נפל בקרב נגד כנופית באנדרובצים.
נח קירז'נר
נהרג ע"י הגרמנים בלובאן
ארצקו קירינברג
יוסף קירמאן
חבר "פועלי ציון שמאל" בוורשה (Warszawa). עבד בייצור מטריות. פעיל באיגוד המקצועי. סופר ומשורר. את צעדיו הראשונים כסופר עשה בבטאון המפלגה. בימי הכיבוש הנאצי נכלא בגטו ורשה. פעל במחתרת התנועה. כתב שירים על המצור הגרמני, חיי הגטו והאומשלאגפלאץ. לאחר דיכוי המרד נשלח למחנה פוניאטוב (Poniatowa). נרצח.
פישל קירמן לייזרוביץ'
חטיבת צ'פייב; מטה חטיבה
דוד קירמן
יעקב קירקאיישטו יאשה
מוצאו מהעיר אודסה (Odessa). בשנת 1940 - 1941 היה הממונה על התעמולה מטעם השלטון הסובייטי באזור ביאליסטוק (Bialystok). לאחר פרוץ המלחמה הגיע לעיר מינסק (Minsk) נכלא בגטו המקומי ונרתם לפעילות אנטינאצית במסגרת ארגון המחתרת שבגטו. יעקב היה חבר במטה המחתרת ולידיו נמסרה האחריות לארגון התעמולה האנטינאצית. נרצח על ידי אנשי הגסטאפו בתוך הגטו.
יצחק קירקל איציק
היה כלוא בגטו קובנה (Kaunas). חבר במחתרת האנטינאצית, השתתף במסע ליערות אוגוסטוב להקמת בסיס פרטיזני תכנית שנכשלה. נתפס בדרך על ידי הליטאים ונורה למוות.
יורי קירשנבאום איצקוביץ'
חטיבת שובטידזה; גדוד קוסטיושקו
יו. קירשנבאום
מנחם קירשנבוים
עבר לצד הארי ואמור היה לצאת מפולין כאזרח דרום אמריקאי. נאסר על ידי הגסטאפו בתחנת הרכבת של ורשה (Warszawa) עקב הלשנה של יהודים סוכני הגסטאפו ונרצח.
הרמן קירשנבוים
מלוחמי מחתרת ה"בונד" בגטו ורשה (Warszawa). נפל במהלך קרבות המרד הפולני, באוגוסט 1944.
רוזה קירשנבוים
חברת "פועלי ציון שמאל" בוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו ורשה. פעילה במחתרת בגטו. נספתה.
רחל קירשנבוים
חברת "דרור" מוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו ורשה. חברה בקומונה החלוצית של "דרור" בגטו. יצאה להכשרה חלוצית בחוות צ`רניאקוב (Czerniakow). שבה לגטו והצטרפה למחתרת הלוחמת. יצאה מן הגטו דרך תעלות הביוב והצטרפה לגדוד הפרטיזנים ע"ש מרדכי אנילביץ` ביערות וישקוב (Wyszkow). נפלה בקרב.
מרדכי קירשנבוים
פעיל מרכזי בארגון נוער במרקושב (Markuszow). בימי הכיבוש הגרמני מילא תפקיד מרכזי בארגון הנוער המחתרתי, אשר הבריח נשק לגטו. יצא ליערות והצטרף ליחידה פרטיזנית. גורלו אינו ידוע.
מוניק קירשנבוים
מן הנותרים בגטו ורשה (Warszawa) לאחר דעוך מרד אפריל וצאת חלק מהלוחמים לצד הארי. הגרמנים תפסוהו בבונקר ועינוהו קשות. עמד בחקירה האכזרית ולא הסגיר דבר. נרצח.
פרנקה קירשנבוים
פעילה ב"השומר הצעיר". במרץ 1941 החליפה את שמואל ברסלב בריכוז ההכשרה בהרוביישוב (Hrubieszow), כשהלה נקרא לורשה (Warszawa). שימשה כקשרית של האי"ל ובתפקידה זה הגיעה לראדום (Radom) שם עודדה את החברים במקום להתארגן להתנגדות מזויינת נגד הנאצים. בהמשך הצטרפה לפרטיזנים שפעלו ביערות לובלין (Lublin). נפלה בקרב.
אליעזר קירשנצוויג
יצא לסיור ולא חזר ממנו. מנניחים כי נרצח ע"י "חבריו" הפרטיזנים.
מציג תוצאות 13371 - 13440 מתוך 16046

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites