אליעזר קירשנצווייג
ממארגני ההגנה היהודית הפעילה בעיר מולדתו פשיטיק (Przytyk) בעת ההתפרעויות של הלאומנים הפולנים. נשא אישה מהעיר לנין (Lenin) והתיישב שם. בעת הכיבוש הגרמני נלקח למחנה העבודה בהנצביץ` (Gantsevichi) ונמנה עם פעילי המחתרת במחנה. ברח ליערות, נקלט ביחידה פרטיזנית ולחם נגד הגרמנים. התנדב לפעולות מסוכנות, השתתף בסיורים ובפעולות חבלה. יצא לסייר עם שני לוחמים רוסיים ולא שב לבסיס, השנים שיצאו יחד עימו דיווחו שהוא נהרג בהתקלות עם הגרמנים. אך הדעה שרווחה בין חבריו היתה שהוא נרצח על ידי מי שהלכו עימו לפעולה.
ליאון קירשנצווייג
זילמן קירשנר מויסייביץ'
קבוצת קירשנר
בנימין קירשנר ניומה
בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו ביאליסטוק (Bialystok). חבר במחתרת האי"ל בגטו. יצא ליערות והצטרף לפרטיזנים. מונה לסגן מפקד גדוד.
זיגי קירשנר
חניך "הבונים" מגרמניה. הגיע כפליט לוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו ורשה. חבר בקומונה החלוצית של "דרור" בגטו. יצא להכשרה חלוצית בחוות צ`רניאקוב (Czerniakow). חבר המחתרת הלוחמת בגטו. נטל חלק בקרבות מרד אפריל 1943. במהלך הקרבות הצליח להגיע דרך תעלות הביוב למקלט מחתרתי ועם חשיפת המקלט ע"י הגרמנים נמלט ועבר למחבוא בפרבר של ורשה. ניספה בדליקה שפרצה במקום מחבואו.
יהודה קישון (קושינסקי)
היה חבר במחתרת של האפ.פ.או בגיטו וילנה. לאחר שהאירגון החליט שחבריו יעזבו את הגיטו ויצטרפו ללחימה הפרטיזנית, מחוצה לו, הוטל על יהודה להיות העוזר לקברן הגיטו, ובמסווה של הובלת מתים מהגיטו, להוציא נשק שהמחתרת צברה ונשמר עד עתה בתוך הגיטו. יהודה מילא תפקיד זה בנאמנות ובהצלחה. בנשק זה הצטיידו לאחר מכן חברי המחתרת שיצאו מהגיטו ליערות. יהודה בעצמו, גם הוא, הצטרף בהמשך לפרטיזנים שבסיסם היה ביערות נארוץ` ולחם נגד האויב הנאצי.
קיסמוי קישר
בימי הכיבוש הגרמני נשלח מטורץ (Turets), עיירתו, למחנה בסברז`נה (Stolbtsy). נמנה עם מארגני המחתרת במחנה. נמלט ליערות והצטרף לפרטיזנים. תחילה שירת בגדוד "ז`וקוב", ומאוחר יותר בגדוד צנחנים סובייטים, "לאזר". נפל בקרב.
יאנוש קל
סרג`יו קלאבה הטלפוניסט
טכנאי רדיו. שירת בחיל ההנדסה האיטלקי ושימש כמדריך במקצוע. אך בעקבות חוקי הגזע (1938) גורש מן הצבא. עם נפילת הפאשיזם (מאסר מוסוליני 25.9.1943) הוחזר לתפקידו לזמן קצר. אחרי ה- 8 בספטמבר 1943 הצטרף ליחידות הפרטיזניות של המפקד מאורי (Mauri בעמק Casotto). במאי 1944 הוטל עליו לארגן רשת טלפונים בין היחידות השונות של הדיביזיה בהרי האלפים. מערכת קשר זו איפשרה להעביר מידע באופן יעיל בין היחידות השונות, כתוצאה מכך תואמו הפעולות הקרביות ובעקיפין גם חסכו קרבנות בנפש בשורות הפרטיזנים.
אליעזר קלאג לוזר
פעיל ה"בונד" מוילנה (Vilnius). דפס במקצועו. לפני מלחמת העולם הראשונה עבר ללודז` (Lodz), ומשנת 1915 חי בוורשה (Warszawa). כיהן כיו"ר איגוד פועלי הדפוס. עם הכיבוש הנאצי נשאר בוורשה. נכלא בגטו ורשה, ובהמשך הצטרף למחתרת ה"בונד" בגטו. ניהל את אחד המטבחים העממיים בגטו. מן הדמויות המרכזיות במחתרת ה"בונד". נספה בימי קרבות מרד אפריל.
לא ידוע קלאווה
פרטיזנית מקבוצת "פייטרושנקו" (Petrushenko) שהוצנחה בעורף האוייב הנאצי. היתה ידועה בין הלוחמים בשם "קלאווה" (Klava) בלבד. באחד הימים נתקלה בגרמני, קצין באס.דה (S.D), ירתה בו וחשבה שהרגה אותו, אך הלה רק העמיד פני מת, וכשהיא התקרבה אליו על מנת לקחת את מסמכיו קם על רגליו והשתלט עליה במהירות. קלאווה הובאה לחקירה, אך היא לא פצתה את פיה למרות שעונתה קשות וכך נפחה את נשמתה.
יא.נ. קלאימן
יצחק קלאפפיש
מלוחמי האי"ל בגטו ורשה (Warszawa). שמו מופיע ברשימת הנופלים בקרבות מרד אפריל 1943 בגטו. לא ידועים פרטים אודותיו.
מיכאל קלאפפיש
בנעוריו חניך "צוקונפט" בוורשה (Warszawa). בוגר הפוליטכניון של ורשה. במהלך לימודיו נרתם לפעילות תנועתית ("בונד"). עם פרוץ המלחמה עבר ללבוב (Lvov) ועבד זמן מה בבית חרושת סובייטי לאווירונים. שב לורשה והצטרף למחתרת האי"ל. פעל להקמת בתי מלאכה לייצור נשק עבור המחתרת. מרבית הזמן נמצא בצד הארי ועסק בהברחת נשק אל תוך הגטו. בעקבות הלשנה נאסר ונשלח ברכבת לטרבלינקה (Treblinka). נמלט דרך חלון הרכבת ושב לוורשה, יומיים לפני פרוץ מרד אפריל 1943 בגטו. נטל חלק בקרבות המרד בשטח המברשתנים. נפל.
זאב קלאצ`וק וולוול
בעת הכיבוש הגרמני הועסק בעבודת-כפייה במינסרה. נמלט ליערות ונקלט בגדוד הפרטיזנים ע"ש "ז`וקוב". זאב הכיר היטב את הסביבה והיה מורה דרך וסייר. בימי מצור ומצוד גרמניים עזר לגדודים הפרטיזניים לצאת מן הכיתור דרך נתיבים ושבילים בלתי ידועים לאחרים. השתתף בקרבות רבים ואחרי שחרור האיזור על ידי הצבא האדום גוייס לשורותיו להמשך המלחמה בנאצים. נפל בקרב בעת ההסתערות על בניין ה"רייכסטאג" בברלין.
פרץ קלאצ`קו
למד בבית ספר עממי ובגימנסיה עברית. התייתם מאביו בהיותו בן 13 ומצב הכלכלי במשפחה היה קשה. לאחר מות האב עבר עם אימו לגור לקובנה ושם נתקבל לעבודה כפקיד בבנק היהודי. בשנת 1939 יצא להכשרה של "החלוץ" לפונייבייז` ולקיידן. בפרוץ המלחמה בין גרמניה לברית המועצות היה בקובנה ולאחר שהעיר נכבשה על ידי הגרמנים נכלא בגיטו המקומי. בגיטו היה חבר במחתרת הכללית האנטי-נאצית ובהמשך יצא ליערות רודניקי והצטרף לגדוד הפרטיזני "מוות לכובשים" לאחר שהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום התגייס לצבא הסובייטי והמשיך במלחמתו נגד הנאצים עד למיגורם הסופי. לאחר תום המלחמה עם גרמניה הועבר עם יחידתו ללחום בחזית היפנית. השתחרר מהצבא בסוף שנת 1946 ושב לקובנה. עלה ארצה בנובמבר 1973.
קלאצ'קו
ביום ההתקוממות נאבק עם גמרני ונפל
אליעזר קלבאנסקי
יצא מגטו קובנה ויער רודינקי.
נפל בעת ההתקפה על ווצ'ורישקיס
מויסה קלבה יונה סמואל
בתקופת המלחמה פיקד על הבריגדה הפרטיזנית הבינלאומית הראשונה באיזור לאנגה וכינויו היה "יונה סמואל". בבריגדה זו היו הרבה יהודים שהגיעו לאיטליה כפליטים מארצות שונות והם כונו בשם ארץ המוצא שלהם: פולנים, צרפתים ועוד.
לבריגדה היה דגל ועליו התנוסס מגן דוד וכתובת: "הבריגדה הבינלאומית הראשונה - לאנגה".
ציליה קלבנובה גריגוריבנה
חטיבת פרונזה 18; גדוד קוטוזוב
לובה קלבנובה איסאקובנה
שפלביצ'י חטיבת צ'קיסט; גדוד 1
זיסל קלבשטיין
בקיץ של שנת 1942 נמלט ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הגרמנים. לקח חלק בקרבות רבים והשתתף בפעולות חבלה במתקני האוייב. כשהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום גוייס לשורותיו והמשיך ללחום. נפל בקרב בחזית.
אליעזר קלוג
מנוסה בעבודת המחתרת מימי הצאר הרוסי. עבר לוארשה. עם הכיבוש הנאצי נשאר בוארשה והיה אחד האישים המרכזיים של תנועת המחתרת בגטו. היה גם קשור עם המחתרת הפולנית. נפל במקלט ברחוב גנשה 6
בלומה קלוג
בתו של לוזר קלוג, חבר במרכז ה"בונד" המחתרתי. פעילה בארגון לעזרה סוציאלית שולחה למחנה סקרז`יסקו (Skarzysko). נורתה למוות על ידי הגרמנים כשברחה מהמחנה.
נאדזיה קלוגמן
פעיל "השומר הצעיר" מבנדין (Bedzin). בימי הכיבוש הגרמני פעל במחתרת האי"ל בזגלמביה (Zaglembie). גורלו אינו ידוע.
גרשון קלונר
מרכז סניף "החלוץ" בעיירתו, ברסלב (Braslav). פעיל במוסדות הציוניים. בימי הכיבוש הגרמני נכלא בגטו ברסלב. חבר היודנראט בגטו. במקביל יזם והקים קבוצת מחתרת שמנתה כמאה לוחמים.
מיכייל קלוצ' איסאקוביץ'
קבוצה מיוחדת; קבוצת קלוצ'
מירה קלוצ`ביץ`
סמיון קלוקמן
שמעון קלורין
בפרוץ המלחמה חי בעיר בויד (Buduslav). בעת פלישת הגרמנים נמלט עם קבוצת צעירים ליערות ולאחר נדודים רבים הצטרף לגדוד הפרטיזנים "נארודני מסטיטל". לקח חלק בקרבות שניהל גדודו והצטיין בפעולת פיצוץ גשר על הנהר ברזינה (Berezina). לאחר שחרור האיזור על ידי הצבא האדום התנדב להמשיך במלחמה נגד הנאצים. נפל בקרב במבואות ברלין (Berlin).
שמואל-אבא קלורמן
בקיץ 1942 ברח, יחד עם 5 צעירים, מגטו קמין קושירסקי(Kamen Kashirskiy). הקבוצה הצטיידה בנשק שנטלה בכוח מאת איכרי הסביבה, ובנשק זה בצעו פעולות תגמול במשתפי פעולה עם הגרמנים. קבוצה זו התרחבה בהמשך, גדלה עד ל- 18 לוחמים, והצטרפה לגדוד הפרטיזני "קרוק" שפעל ביערות קוחוב. בשנת 1948 עלה ארצה ולאחר מכן היגר לארצות הברית. קיבל את העיטורים: 1. הדגל האדום. 2. למען הנצחון.
נוסון קלט שמוילוביץ'
חטיבת וורושילוב; גדוד זה רודינו
פולה קלטה
קשרית המחתרת הלוחמת בגטו ורשה (Warszawa). גורלה אינו ידוע.
משה קלטינובסקי
חבר במחתרת האנטיפשיסטית בגטו קובנה (Kaunas). עמד בראש קבוצת פעילים ובהברחת נשק עבור המחתרת לגטו קובנה.
ראיסה קלטר
דויד קליאונסקי מרקוביץ'
יעקב קליאיינו לייבוביץ'
חטיבת וורושילוב; גדוד פוביידה
יעקב קליאמנר איסאקוביץ'
בודסלב
לא ידוע קליאנר (קליינר)
קליאנר (קליינר) שם פרטי - לא ידוע

היה כלוא בגיטו גלובוקי (GLEBOKIE). ברח מהגיטו בסתו של שנת 1942. בדרכו ליער נתקל בגרמני שחסם את דרכו כשהוא מאיים עליו ברובהו. קליאנר לא איבד את עשתונותיו התנפל על הגרמני, הימם אותו, לקח שלל את נשקו והמשיך בדרכו.
יעקב קליאפר
במלחמת פולין - גרמניה, שפרצה בספטמבר 1939 נלחם נגד הגרמנים ונפל בשבי הגרמנים. ברח, באוקטובר 1943, יחד עם אחרים, מהשבי והצטרף לפרטיזנים. עלה ארצה.
מויסיי קליאצ'קובסקי אברמוביץ'
חטיבת וורוניאנסקי; גדוד קוטובסקי
חיים קליבנסקי
לאחר הכשרתו כלוחם בעורף האוייב הנאצי הוצנח בשטחי ליטא ונלחם נגד הגרמנים.
מיכאל קליבנסקי
קליבנסקי מיכאל

לאחר שסיים גימנסיה בוילנה המשיך ללמוד באוניברסיטת וילנה בפקולטה למשפטים. בפרוץ מלחמת גרמניה-ברית המועצות , ביוני 1941, הצליח לברוח מוילנה והגיע לשטחים המזרחיים של ברית המועצות. בקיץ 1943 התגייס לצבא הפולני שהוקם בברית המועצות. בנובמבר של אותה שנה צורף לקורס צנחנים וכעבור חודש הוצנח ביערות נאליבוקי עם עשרה מחבריו לקורס לביצוע תפקידי מלחמה מיוחדים נגד הגרמנים. פעל במסגרת החטיבה הפרטיזנית על שם קירוב.
לאחר המלחמה למד כלכלה בשווייץ והוכתר בתואר ד"ר לכלכלה. עלה ארצה בשנת 1953 ועבד במקצועו במשרד האוצר עד לפטירתו.
ד"ר קליבנסקי פרסם שורה שלמה של מאמרים וספרים בנושאים כלכליים.
לייזר-אליעזר קליבנסקי
נכלא בגיטו קובנה (KAUNAS). הצטרף למחתרת האנטי-נאצית שהתארגנה בגיטו. היה פעיל בהשגת נשק למען המחתרת. יצא ליער ולחם במסגרת הגדוד הקובנאי "מוות לכובשים". נפל בקרב.
ברוניה-ברונקה קליבנסקי (ויניצקי) ידביגה שקיבל
ילידת גרודנה (Grodno), בוגרת הגימנסיה המקומית. חברה ב"החלוץ הצעיר". בשנות המלחמה עברה לביאליסטוק (Bialystok) והיתה פעילה בוועד האנטי פשיסטי בגטו. במסגרת זו פעלה כקשרית עם יחידות פרטיזניות שלחמו בסביבה. כן עסקה ברכישת נשק והברחתו לגטו. במסגרת פעילותה המחתרתית העבירה את הארכיון של האי"ל בביאליסטוק לשמירה אל מחוץ לגטו, ולפי הוראת ראש המחתרת בגטו מרדכי טננבוים שימשה כמקשרת בין מחתרת הגטו למחתרת הפולנית בעיר. לאחר מרד הגטו, באוגוסט 1943, עשתה רבות להצלתם של אלה שנשארו בחיים, ודאגה למצוא להם מקומות מסתור ואמצעי קיום. קיימה קשר ונתנה סיוע ליחידה הפרטיזנית היהודית "פאראויס" שפעלה באיזור ביאליסטוק והעבירה להם מידע חיוני. ברונקה היתה גם חברה בוועד האנטיפשיסטי בעיר ביאליסטוק והשתתפה בפעולות חבלה נגד הגרמנים. לאחר שחרור האיזור היתה מנהלת המשרד לתרבות ואומנות בביאליסטוק. לאחר מכן עברה לוורשה (Warszawa)לפעילות בתנועת "דרור"; היתה מדריכה בקיבוצי "דרור" בורשה וגדנסק (Gdansk). בשנת 1946 עזבה את פולין ונהיתה מדריכה בקיבוץ "דרור" של צעירים יוצאי צפון אפריקה בצרפת. למדה באוניברסיטת ג`נבה (Geneve)בשווייץ. עלתה ארצה בשנת 1949 ועבדה שנים רבות ב"יד ושם". פירסמה מחקר מקיף על ארכיון גטו ביאליסטוק. מפרסומיה: - מאמרים ב"ידיעות יד ושם" - מאמרים ב"ידיעות בית לוחמי הגטאות" - מאמרים בחוברות "ילקוט מורשת"
שמואל קליגון איצקוביץ'
חטיבת שובטידזה; גדוד סטלין
קליגר
פליט מוארשה, גר בזמן הכיבוש בלנין. היה יהודי אדוק והניח תפילין ביער.
חבלן מצטיין.
נפל בקרב עם הגרמנים ליד הכפר חולופניץ.
לא ידוע קליגר
למד בישיבה. ברח מפני הגרמנים מוורשה (Warszawa) בספטמבר 1939. ביוני 1941 גר בעיר לנין (Lenin) וכשהגרמנים כבשו את העיר גורש למחנה העבודה בהנצביץ` (Gantsevichi) משם הוא נמלט, יחד עם אחרים, ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית. התמחה במיקוש ובחבלה. נפל בקרב.
שושנה קליגר (גז`נדה)
בת יחידה למשפחת פועלים. הצטיינה בלימודים עד כדי זכיה במלגה ממשלתית. תלמידה בתיכון "יהודיה". מצעירותה חברה ב"פרייהייט". במחצית השניה של 1942 נאסרה לאחר שנתפסה בהפצת ספרות בלתי לגלית. נחבשה בבית הסוהר בפאביאק ושם עונתה קשות. לאחר זאת שולחה למחנה במיידנק כאסירה פוליטית בתור פולניה. ניצלה. עלתה ארצה.
וילהלם קליי
אנה קליידמן
פרוים קלייטמן
מריסיה קלייטמן
חברת ה"בונד" מוורשה (Warszawa). בימי הכיבוש הגרמני נמנתה עם לוחמות מחתרת האי"ל בגטו. נטלה חלק בקרבות המרד הפולני, באוגוסט 1944. גורלה אינו ידוע.
פיוטר קליימן
מארק קליימן
איסאק קליימן
ג.ד. קליימן
גלינה קליימן-בוגאייבסקי
יעקב קליין לייבוביץ'
חטיבת וורושילוב; גדוד סובורוב
שולום קליין אברמוביץ'
גדוד סרגייב
מיכאל קליין
קרלו קליין
לא ידוע קליין
בזמן המלחמה גוייס לפלוגות העבודה של הצבא ההונגרי. נלקח בשבי על ידי הפרטיזנים והצטרף, יחד עם עוד כשלושים מ"השבויים" הללו, ללחימה נגד הגרמנים.
משה קליין קושה
חבר במחתרת החלוצית בהונגריה. נלכד והובא למחנה לעבודת כפייה. ברח מהמחנה שב לבודפשט (Budapest) והשתלב בפעולות המחתרת של תנועתו. עלה ארצה.
ארתור קליין אריה, אטו
נפצע קשה בעת שהגרמנים שרפו כליל את הכפר קלישטה. עוטר במספר מדליות.
ג`ורג` קליין
לוחם במחתרת, השתתף במבצעים קרביים. נעצר במרץ 1944. מת במחנה ריכוז בינואר 1945.
חיה קליין (טאוב)
בשנת 1941 עזבה עם משפחתה את עיירת הולדתה, ועברה לעיר מישקולץ (MISKOLC). בני המשפחה נאסרו והושבו בכלא למשך תשעה חודשים. בעזרת שוחד עלה בידי בני המשפחה להשתחרר מהכלא, ולאחר מכן עברו לבודפשט (BUDAPEST), בתעודות מזויפות.
בפרוץ המרד הסלובקי חזרה לסלובקיה ושם הצטרפה למורדים.

מלכה קליין (יבלביץ)
לפי רשימת ארגון הפרטיזנים. אין פרטים נוספים.
אנה (אנצי) קליין (צ`ך) מתוקה
מוצאה ממשפחה דתית. אביה ניהל את סמינר המורים בעיר מולדתה. עם הכיבוש הגרמני הצטרפה לקומונה של תנועת "השומר הצעיר". השתתפה בפעולת חילוץ חברי המחתרת ממעצר. במאי 1944 נלכדה, יחד עם אחרים, בדירת הקומונה והוגלתה לאושויץ (Auschwitz). שוחררה מהמחנה על ידי הצבא האמריקני.
לאוניד קליינבורג לאונוביץ'
חטיבת זה סוב בלרוס; גדוד צ'קאלוב
מציג תוצאות 13441 - 13510 מתוך 16046

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites