מיכאל בוברוב
בשנים 1942 - 1944 שירת מיכאל כפרטיזן באוטריאד "צ'אפאייב" איחוד "קומארוב".

לאחר השחרור הצטרף לצבא האדום ונפל באחד הקרבות על שחרור קובנה.
מיכאל (בן - יעקב) בוברוב
היה כלוא בגטו המקומי. בשלהי שנת 1942 ברח יחד עם אחדים מבני משפחתו ליערות והצטרף ללחימה הפרטיזנית נגד הגרמנים. מיכאל לחם באומץ רב נגד האויב הנאצי. כשהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום גוייס לשורותיו ונפל בקרב.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites