ישראל דובינה
בעת הכיבוש הגרמני נכלא בגטו המקומי. בגטו עמד בראש קבוצת צעירים שתכננו לפרוץ את הגדרות ולנוס ליערות. דובינה נלכד וכשהובל למאסר התנפל על מלווהו החמוש, הוציא מידיו את נשקו וברח. הגיע לגטו בעיירה טוצ`ין (Tuchin). ביום חיסול הגטו הצית, יחד עם עוד יהודים, את העיירה וברח ליער. ביער הצטרף לפרטיזנים. נרצח ביער על ידי פרטיזנים אוקראינים.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites