מלכה אלתרמן מניה
בימי הכיבוש הגרמני נכלאה בגטו ורשה (Warszawa). חברת המחתרת הלוחמת בגטו. פעלה בתחום העזרה הסוציאלית וכקשרית, מטעם האי"ל, עם המחתרת הפולנית. נפלה בקרבות מרד גטו ורשה.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites