פפה (פיניה) קליינר
פרטיזנית לוחמת בקבוצה היהודית מזופיובקה (Zofyuvka) שפעלה ביערות ווהלין. נפלה בקרב.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites